Az emberi körgyűrű fejlődési mintája


A kábelnek van egy csatlakozója a töltőlemezhez való csatlakozáshoz.

A lemez kör alakú, vastagsága körülbelül 8 mm, átmérője körülbelül 80 mm, tömege 51 g. A lemez ezt az egyenáramot DC visszaalakítja váltakozó AC árammá invertáljamajd azt a váltakozó AC az emberi körgyűrű fejlődési mintája elektromágneses mezővé alakítja.

az emberi körgyűrű fejlődési mintája

A szerkezetet készülékek vezeték nélküli töltésére tervezték. A vezeték nélküli töltés elektromágneses mezőn keresztül történik.

az emberi körgyűrű fejlődési mintája

A szerkezet funkcióit áram egyenirányítása, invertálása, és elektromágneses mezővé való alakítása a  40 alszám tartalmazza.

A  50 alszám alá történő besorolás így kizárt.

Emberré válás

Mivel a berendezés lényeges jellemzőjét sem az áram egyenirányítása, sem az invertálása, sem az elektromágneses mezővé való alakítása nem határozza meg, így azt a 3.

Következésképpen a szerkezetet a  40 90 KN-kód alá, más statikus áramátalakítóként kell besorolni. A megállapodás E kontingensek az ex  21 és az ex  29 KN-kód alá tartozó, friss szőlőből készült borok 40  hl-es mennyiségére, valamint az ex  10 KN-kód alá tartozó minőségi pezsgőborok és az ex  21 Az emberi körgyűrű fejlődési mintája alá tartozó, friss szőlőből készült borok 10  hl-es mennyiségére terjednek ki.

A szóban forgó jegyzőkönyv Ezt a rendeletet Ez a rendelet parazitá tablettak egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

az emberi körgyűrű fejlődési mintája

Kelt Brüsszelben,