Schmid hempel paraziták a társadalmi rovarokban, Táplálékforrás, szignál, fertőzésgóc tetemek szerepe egyes hangyafajoknál (Hymenoptera: Formicidae)


Az ökológia története és tárgya 1. Az ökológia és a társtudományok előtörténete 1. Az ökológia Haeckel óta 1. Juhász-Nagy operativizálási kísérlete 1. A SIO egységei 1.

Markó Bálint docens Belső konzulens: Prof. Gallé László professzor emeritus Szeged 2 Tartalom 1.

Much more than documents.

Bevezetés A szociális élet főbb jellemzői A szociális élet egyes negatív hozadékai és hatásaik ellensúlyozása Munkamegosztás és szociális védekezés Munkamegosztás Hulladék- és tetemkezelés Hulladékgödrök, temetők, mint térbeli konstrukciók Veszély- és egyedfelismerés A kutikuláris szénhidrát-mintázat CHC-profil szerepe az információátadásban Kompetítorok felismerése Tetemfelismerés Tetemek jelzésértéke kompetitív helyzetekben A tetem, mint táplálékforrás Célkitűzések Tetemek szerepe a fajok közötti információközlésben A tetem, mint táplálékforrás A tetem, mint fertőzésforrás Tetemkezelés és munkamegosztás Anyag és módszer Vizsgált fajok Kísérleti elrendezés és módszerek Terepi vizsgálatok Laboratóriumi vizsgálatok Statisztikai elemzések Eredmények 3 4.

Jelek vagy jelentéktelen tárgyak: riválisok tetem-diszkriminációja Formica fajoknál A Formica cinerea tetem-diszkriminációja Rabszolga és rabszolgatartó fajok tetemei szociálparazita szemmel Tetem-felismerés és kezelés a Formica polyctena erdei vöröshangya fajnál Tetemek, mint táplálékforrás Táplálékforrás-diszkrimináció és a mesterséges tetemszag hatása Fészektárs tetemek fogyasztása a F. Arany László: Elfrida, részlet 1. Bevezetés A szociális élet főbb jellemzői A társas élet számos előnnyel kecsegtet pl.

schmid hempel paraziták a társadalmi rovarokban mint az etch férgek az emberekben

A csoportos szerveződés egyik legfejlettebb formája az euszociális életmód, amelynek jellemzői az együtt élő több generáció, az ivadékgondozásban való kooperáció, az egyedek közötti munkamegosztás mely sok esetben morfológiai különbségekkel is társul, valamint a reproduktív munkamegosztás Gallé Az euszociális életmódra legjellegzetesebb példaként említhetők az egyes rovarcsoportok, mint a hangyák Formicidaetermeszek Blattodea: Termitoidaetársas redősszárnyú darazsak Vespidae és méhek pl.

Apidaede akad példa a gerinces állatok körében is, mint a csupasz turkáló Heterocephalus glaber. Az euszociális létforma előnyeit a hangyák Hymenoptera: Formicidae szempontjából vizsgálva az első dolog, ami legelőszőr szembetűnik az a nagy gyakoriságuk. A Földön körülbelül ezer fajuk él, de egyes becslések szerint a fajszám 30 és 90 ezer között van Keller és Gordonebből mintegy 13 ezret írtak le Boltonez a rovarfajok majdnem két százalékát, az állati biomasszának azonban akár százalékát is kiteheti Hölldobler és Wilson Gyakoriságuk mértékét példák sorával lehetne alátámasztani, de a leglenyűgözőbbek a trópusi vidékekről kerülnek ki: teniosis invázió átviteli tényezői brazíliai Amazóniában a hangyák biomasszája akár négyszerese is lehet az ott élő szárazföldi gerincesekének, míg az elefántcsontparti szavannák egy hektárján egy adott időpontban több 1 A Bevezetés a tetemek kezelésével és szerepével foglalkozó Review kéziratnak a kibővített változata 4 5 mint hétezer kolónia összesen 20 millió dolgozóval van jelen Hölldobler és Wilson Magyarországi gyepeken hektáronként ezer közé tehető a kolóniák száma, bár egyedszámuk mesze elmarad a trópusiaktól Gallé A nagy gyakoriság változatos előfordulással társul, ugyanis minden kontinensen megtalálhatók fajaik, ráadásul olyan élőhelyeken is megjelennek, ahol a viszontagságos körülményeknek köszönhetően csak kevés, jól alkalmazkodott faj képes a fennmaradásra Hölldobler és Wilson Méretüktől és igényeiktől függően fészkeiket bárhol megtalálhatjuk a földtől a lombkoronáig, vagy épp a saját lakásunkban is.

Építhetnek több méter magas dombfészkeket, de kisebb schmid hempel paraziták a társadalmi rovarokban megtelepedhetnek parányi preformált üregekben is, mint például egy tölgymakk különféle típusú gyomorparaziták elhagyott gubacs. Változatos előfordulásuknak, és hatalmas biomasszájuknak köszönhetően nagy hatással vannak a környezetükre, ahol közvetlenül vagy közvetetten befolyásolják más élőlények élőhelyét és előfordulását.

Előszó A méltán világhírű tudós, Louis Pasteur tudományos pályafutása alatt mindig olyan kérdéseket tanulmányozott, amelyek során felfedezései hasznosultak a mindennapok gyakorlatában. Gondoljunk csak a veszettség elleni vakcinázásra, a selyemhernyó tenyésztés aktuális problémának megoldására, borászati felfedezéseire, az ecetesedés folyamatára, amelyek olyan alapvető felismeréseket is eredményeztek, mint az aminosavak két tükörképi izomerjének leírása.

Életmódjuk schmid hempel paraziták schmid hempel paraziták a társadalmi rovarokban társadalmi rovarokban egyes ragadozó fajaik jelentősen csökkenthetik élőhelyük ízeltlábú közösségeinek diverzitását és abundanciáját, maggyűjtő fajaik számos növényfaj magterjesztéséért felelősek, míg a levélvágó fajok a táplálékul szolgáló gombák termesztéséhez évente közel kg zöld lombot is begyűjthetnek Hölldobler és Wilson Egyes fajok fontos ökoszisztéma mérnökök lehetnek, valamint jelentős szerepet játszhatnak egyes tápanyagok körforgásában is Hölldobler és Wilson Több ezer ízeltlábú, gomba és növényfajjal alkotnak mutualista kapcsolatot, valamint több mint ízeltlábú faj utánozza megjelenésüket mürmekomorfia vagy valamelyik tulajdonságukat Grimaldi és Engel A nagy sikerességüknek köszönhetően a hangyákkal szemben más csoportok nemigen tudnak labdába rúgni, így legnagyobb ellenségeik is egyéb hangyafajok közül kerülnek ki Hölldobler és Wilson Közösségeiken belüli interspecifikus kapcsolataikra a negatív interakció a jellemző.

Közösségeik szerkezetét leginkább a táplálékért és az alkalmas fészkelő területekért folyó intra- és interspecifikus kompetíció határozza meg Braschler és Baurmely az ökológiai igények átfedése esetében közeli rokon, vagy akár teljesen eltérő hangyafajok esetében is kialakulhat Hölldobler Általában két faj között minél kisebb a morfológiai, viselkedésbeli, és ökológiai hasonlóság, annál kisebb a közöttük lévő kompetíció is Mabelis ; Gallé ; Hölldobler és Wilson ; Savolainen és Vepsäläinen ; Levings és mtsai.

A viselkedésbeli, kommunikációs, és agresszivitásbeli eltérésekből adódóan, a hangyafajok között hierarchia viszonyok alakulnak ki Savolainen és Vepsäläinen ; Pisarski és Vepsäläinen ; Cerdá és mtsai.

Az MTA Agrártudományi Kutatóközpont agrárkutatási stratégiai tanulmányai

Ezen hierarchia valamint a szociális 5 6 szerveződés alapján elkülöníthetünk territoriális hangyafajokat, amelyek dolgozói a fészek körül egy territóriumot védenek az egyazon fajhoz, illetve más hangyafajokhoz tartozó rivális kolóniákkal szemben. Az agresszív encounter szintet képviselő fajok nem territoriálisak, de agresszívan védik a táplálékforrást, a hozzá vezető ösvényt és a kolóniát.

A legalacsonyabb szintet a szubmisszív fajok képviselik, melyek más fajok dolgozóit elkerülik, és csak fészkük védelme esetében agresszívek. A fentiek alapján feltételezhető, hogy a territoriális hangyafajok kizárják egymást.

belfereg fajtai

A kerekféreg jelei felnőtteknél és encounter fajok könnyen keveredhetnek agresszív összetűzésekbe, így együttes előfordulásuk nem valószínű pl. Hölldobler és Wilson ; Savolainen és mtsai.

Az MTA Agrártudományi Kutatóközpont agrárkutatási stratégiai tanulmányai - PDF Free Download

A szubmisszív fajok együtt élhetnek az erősebb fajokkal Savolainen és Vepsäläinen ; Pisarski schmid hempel paraziták a társadalmi rovarokban hempel paraziták a társadalmi rovarokban Vepsäläinende fontosak lehetnek azon foltok, ahol a domináns faj jelenléte gyengébb Savolainen és Vepsäläinen ; Pisarski és Vepsäläinen ; Czechowski és Markóugyanis ellenkező esetben a táplálékforrások mennyisége nem teszi lehetővé a fészek megfelelő fejlődését és maturációját azaz ivaros egyedek létrehozatalát Savolainen és Vepsäläinen sunpin helminthiasis A potenciális parazita angolul Serviformica fajok mégis gyakran fordulnak elő a territoriális fajok közelében, ugyanis ez utóbbiak sok esetben védelmet nyújthatnak a rabszolgatartó fajok hadjárataival szemben Czechowski ; Czechowski a; Dobržanska és Dobržanski ; Czechowski és Markó Mindezek ellenére feltételezik, hogy a kompetíciónak a közösség alakításában betöltött szerepe kevésbé hangsúlyos, ugyanis a fajok közötti együttélést számos más tényező is befolyásolja, mint a hőmérséklet, nedvességtartalom, paraziták és ragadozók jelenléte, élőhely szerkezete, valamint a készletek tulajdonságai is Davidson ; Vepsäläinen ; Gallé ; Gibb ; Savolainen és Vepsäläinen ; Savolainen és Vepsäläinen ; Markó és Czechowski ; Czechowski és Vepsäläinen ; Levings és mtsai.

A fajok közötti interakciók egyik különleges válfaja a szociálparazitizmus, melynek során a paraziták társas szerveződésű gazdafajok szociális rendszerét használják ki. A szociálparazita rendszer hangyák esetében is kialakulhat, melyeknél a cél lehet például a parazita faj könnyebb táplálékhoz jutása, védettsége egy másik faj közelsége miatt, vagy akár a könnyebb kolóniaalapítása Wasmann ; Buschinger ; Hölldobler és Wilson A parazita fajok új kolóniaalapítására jellemző, hogy általában egy királynőjük bejut a rabszolga faj fészkébe, és ott átveszi annak szerepét, felhasználva az így leigázott dolgozókat saját ivaros egyedeinek a felnevelésére Buschinger ; Sudd és Franks ; Hölldobler és Wilson Esetenként az is megfigyelhető, hogy a rabszolgatartó faj 6 7 elkergeti az idős dolgozókat és az ivarosokat, így csak a frissen kikelt egyedek vesznek részt rabszolgaként az idegen dolgozók felnevelésében Buschinger ; Sudd és Franks ; Hölldobler és Wilson ; Mori és mtsai.

Az idegen kolónia átvétele általában egy időben történik a rabszolgaszerző hadjáratok támadásával Mori és mtsai. Az ideiglenes szociálparazita fajok esetében a rabszolga dolgozók idővel nem pótlódnak, így a szociálparazita faj kolóniája egyfajos kolóniává válik. Ha a dolgozók tabletták a paraziták széles skálájához úton pótlódnak, akkor tartós szociálparazitizmus-ról beszélünk, melynek egyik válfaja az inkvilinizmus.

Ezen fajok királynői általában nem hoznak létre saját dolgozókat, és csak az új ivarosok minél nagyobb számú létrehozására specializálódtak Buschinger ; Sudd és Franks ; Hölldobler és Wilson Elkülöníthetőek gazda-királynő toleráns és intoleráns fajok Buschinger Míg az előbbiek együtt élnek schmid hempel paraziták a társadalmi rovarokban anyakirálynővel és annak petéi közé csempészik sajátjaikat, addig az utóbbiak vagy királynő nélküli fészkeket foglalnak el, vagy megölik egyes gazda kolóniák királynőjét, és annak dolgozóit használják fel saját ivaros utódaik létrehozására Buschinger ; Sudd és Franks ; Hölldobler és Wilson A szociálparazitizmusnak ez az egyik leggyakrabban előforduló típusa ide tartozik a legtöbb ismert faj Buschinger A tartós szociálparazitizmus egy másik válfaja a rabszolgatartás vagy dulózis Buschinger ; Sudd és Franks ; Hölldobler és Wilson Az ide tartozó fajok életük során folyamatosan rabolnak újabb, rabszolga fajokhoz tartozó lárvákat és bábokat, így a rabszolga fajok jelenléte állandó lesz a kolónia életében Buschinger ; Sudd és Franks ; Hölldobler és Wilson ; Mori és mtsai.

Az úgynevezett rabszolgatartás dulózis lehet fakultatív vagy obligát típusú. A fakultatív rabszolgatartó fajoknál pl.

Jelenlétük a rabszolgatartó dolgozók leépüléséhez vezet, ugyanis azok többé nem, vagy csak ritkábban látnak el rabszolgák által végzett feladatokat Mori és Le Moli Az obligát rabszolgatartó fajok pl. Ennek tudható be, hogy ezeknél a fajoknál a rabszolga faj képes csökkenteni a rabszolgatartó faj kolóniáinak a méretét kifejezetten a fiatal királynők számát a lárvák és schmid hempel paraziták a társadalmi rovarokban 8 bábok pusztítása, vagy akár csak a gondoskodás mellőzése révén is Achenbach és Foitzik ; Pamminger és mtsai.

Ez azért lehetséges, mert az obligát rabszolgatartó dolgozók rabszolgák hiányában képtelenek ivadéknevelési feladatok ellátására Mori és Le Moli A szociális élet egyes negatív hozadékai és hatásaik ellensúlyozása A csoportos életmód, minden előnye mellett komoly egészségügyi veszélyeket is rejt, hiszen az egyedek közötti intenzív kapcsolatok elősegítik a betegségek terjedését Graham ; Soeprono és Rust ; Helminthosporium sativum penész és Rust ; Cremer és mtsai.

Keveiné Bárány Ilona - Biogeográfia

Entomopatogén gombával fertőzött tetemek hatására például Myrmica rubra kolóniákban megnőtt a dolgozók mortalitása, ellenben a bábok mortalitása időben csak később jelentkezett Diez és mtsai. Ez annak tudható be, hogy azon hangyafajok, melyeknek bábjait bábbőr borítja, nagyobb védettséget élveznek egyes entomopatogén gombákkal szemben Tragust és mtsai. A csoportos tevékenységek és életmód következtében keletkező nagy mennyiségű hulladékon is számos patogén mikro- baktériumok, vírusok, egysejtűek, gombák és makroparazita atkák, fonálférgek, egyes rovarok megtelepedhet Graham ; Howard és Tschinkel ; Pereira és Stimac ; Fisher és mtsai.

pasziánsz dáma giardia hard to get rid of

Például a Pseudacanthotermes spiniger termeszfaj ivaros egyedei pleometrozis esetében több ivaros hím és nőstény alapít fészket eltemetik az elpusztult ivarosakat, ugyanis ellenkező esetben a tetemeken rövid időn belül gombák és baktériumok jelennek meg Chouvenc és mtsai.

A hangyák a talajban való fészkelésük, a földfelszínen való táplálékkeresésük, valamint a mindenevő táplálkozási módjuknak köszönhetően leginkább férgekkel és entomopatogén gombákkal fertőződhetnek Boomsma és mtsai. A felhalmozódó maradványok, az ún. Az ilyen módon megnövekedett mortalitás előbb-utóbb a szociális struktúra felbomlásához vezethetne, ugyanis felülmúlná a szociális életmódból származó előnyöket Hart és mtsai.

A fny az autotrf fotoszintetizl szervezetek szmra nlklzhetetlen, elemi felttel, mivel a szervetlen anyagokbl a Nap sugrz energija hatsra keletkezik a szervesanyag. A fotoszintzis intenzitsa szoros kapcsolatban van a megvilgts erssgvel, idtartamval s a spektrlis energia eloszlssal. A fny a szrazfldeken ltalban elegend mennyisgben ll a nvnyek rendelkezsre, msutt limitl kolgiai tnyez, illetve minimum faktor pl. Ebbl csak 5,05,5 I cm-2 min-1 energia jut el a Fld felsznre, egyharmad rsze a lgkrben elnyeldik, vagy a lgkri szennyezd anyagokrl s a felhzetrl visszaverdik 4.

Ennek 8 9 ellensúlyozására számos schmid hempel paraziták a társadalmi rovarokban mechanizmus alakult ki. Azokat a társas tevékenységeket, amelyek a patogén eltávolítását, vagy megjelenésének megelőzését profilaxis szolgálják, szociális immunitásnak nevezzük lásd Cremer A szociális immunitás számos állatfajnál és még egyes baktériumoknál is megfigyelhető, melynek eredményeképpen a szülők vagy csoporttagok befektetnek az utódok vagy a többi csoporttag immunitásának pl.

Uploaded by

A rovaroknál általában megfigyelhető, hogy egy fertőzés után az egyedek nagyobb védettséget élveznek az adott patogénnel szemben, de ez számos tényezőtől függően pl. Például azok a hangyakolóniák, melyek könnyebben költöztek, sokkal többet fektettek az immunvédelembe, míg azok, amelyek inkább helyben maradtak, konzisztensen hatékonyabban távolították el a tetemeket és agresszívebbek voltak idegen kolóniák tagjaival szemben Scharf és mtsai.

A szociális rovarok a patogének ellen úgynevezett kollektív immunitással védekeznek, ezáltal is csökkentve az amúgy fokozottabban jelentkező negatív hatásokat Cotter és Kilner ; Sun és Zhou Bizonyos fajok felismerik az egyes környezeti elemeken lévő, a különböző fajhoz tartozó gombaspórákat és elkerülik azok kutikulán való megtapadását Boomsma és mtsai.

Egyes hangyafajokon végzett vizsgálatok kimutatták, hogy a már fertőzött egyedek esetében megnőtt az öntisztogatás mértéke, valamint a fészekbe újonnan visszatérő egyedeket társaik a fertőzéstől függetlenül, minden esetben tisztogatták, mely viselkedések jelentősen csökkentették a felületükön lévő spórák számát Chouvenc és mtsai. A tisztogatása révén schmid hempel paraziták a társadalmi rovarokban spórák átadódhatnak egyik dolgozóról a másikra, kiváltva egy alacsony intenzitású fertőzést a tisztogatást végző dolgozókban, amely beindítja specifikus 9 10 védekezési enzimek termelését, féreg tinktura parazitakbol hogyan kell bevenni és nagyobb túlélést eredményezve Konrad és mtsai.

Úgy tűnik, hogy a kolóniák fel tudják mérni a fertőzéssel járó veszélyességi szintet, és ahhoz igazítják a higiéniai viselkedésekbe való befektetést: a fertőzött tetemeket megérintő dolgozók az érintés után nagyobb arányban végeztek higiéniai viselkedéseket, és a dolgozók közötti kapcsolatok száma is lecsökkent Diez és mtsai.

Hangyákhoz hasonlóan, egyes termeszfajok esetében is sikerült kimutatni, hogy a Metarhizium anisopliae entomopatogén gombafaj spóráinak terjedése és a gomba szaporodási aránya minimálisra csökkent a dolgozótársak tisztogatása és a fertőzésben elpusztult egyedek elfogyasztása révén Schmid hempel paraziták a társadalmi rovarokban és mtsai.

A fertőzés mértéke különbözött a fejlődési stádiumok között: a fejlettebb dolgozók ellenálló képessége és a fertőzött egyedek elfogyasztásának mértéke is nagyobb volt Rosengaus és Traniello A gombafonalas tetemeket az erdei vöröshangyák is feldarabolták és elfogyasztották, ellenben a szürke konídiumokkal rendelkezőket soha nem hasznosították táplálékként Marikovsky Erdei vöröshangyák esetében azt is megfigyelték, hogy a fészkükbe megszáradt gyantadarabokat hordanak, melyek fertőtlenítő hatásuk révén csökkentik az egyes patogének okozta mortalitást mind a lárvák, mind az adult egyedek esetében Chapuisat és mtsai.

Valószínű, hogy a fertőzések elkerülésére irányul az elhullott egyedek temetőbe cipelés előtti feldarabolása pl. Marikovskyvalamint a fertőzött hangyaegyedek jellegzetes viselkedési mechanizmusai is.

schmid hempel paraziták a társadalmi rovarokban

Például egyes fajok esetében a fertőzött dolgozók sokkal antiszociálisabban viselkedtek, mint a nem fertőzött társaik, így kevesebb alkalommal vettek részt trofallaxisban szociális gyomorban tárolt táplálék regurgitáció révén történő átadása hangyaegyedek közöttkevesebb időt töltöttek a fészekben és az schmid hempel paraziták a társadalmi rovarokban körül, agresszívebbek voltak az idegen fajtársakkal szemben, több időt töltöttek önmaguk tisztogatásával Bos és mtsai.

Nem figyeltek meg változást a fertőzött egyedek CHC-profiljában, mégis a fészektársak többet tisztogatták őket, mint egészséges fészektársaikat, legalábbis a fertőzést követő első és második napon, feltehetően azért, mert a gomba 2 4 nap után hatol be a szervezetbe Bos és mtsai.

Ezek a viselkedési mechanizmusok a rovarirtó szerek pl.

A fenti 10 11 mechanizmusok hatékonyságát az is bizonyítja, hogy schmid hempel paraziták a társadalmi rovarokban paraziták részéről megfigyelhetőek higiéniai viselkedéseket gátló adaptációk: például ha egy gombafajban lehetővé tették egy neuro-peptid kifejeződését, akkor a hangyagazdánál specifikusan gátolta a higiéniai viselkedések kifejeződését és növelte a gomba virulenciáját Fan és mtsai. Egy egyed egy adott időpontban csak nehézfém méregtelenítés kiegészítők uk helyen lehet jelen, de egy szociális faj kolóniájának dolgozói egy időben számos foltot lefedhetnek, sokféle feladatot teljesítve.

Ez egyrészt lecsökkenti a költséges utazási időt a különböző feladatok között, továbbá a feladatok megoszlanak a dolgozók között, ugyanis egy feladat további alfeladatokra osztható, melyeket több együttműködő kaszt vagy dolgozó végezhet Ratnieks és Anderson Ezen nagyszámú és változatos feladatokat különböző viselkedésű, korú és morfológiájú egyedek, vagy ún.

Például egyes fajoknál a kisebb dolgozók ivadék és királynő gondozási illetve kereső feladatokra, míg a nagyobb méretűek a fészek védelmére vagy táplálékraktározásra specializálódtak Stapley ; Oster és Wilson ; Hölldobler és Wilson Az Atta laevigata eltérő módon reagál a különböző támadásokra: a gerincesek ellen általában a nagyméretűekkel, fajtárs kolóniákkal való harcok során a kisméretű dolgozókkal védekezik Whitehouse és Jaffe A dolgozók esetében megfigyelhető egy korral járó feladatváltás is Hölldobler és Wilsonamelynek velejárója az időszakos specializáció egy adott feladat teljesítésére.

pinworm üzenet

Ez az ismétlés és tanulás révén tovább növeli egy feladat ellátásának hatékonyságát Oster és Wilson ; Anderson és Ratnieks ; Ratnieks és Anderson Specializáció szempontjából nagyon fontos lehet a dolgozó térbeli helyzete is. Például a Temnothorax unifasciatus dolgozók az életük során egy adott fészek-részben fordultak elő, ellátva a közelükben felmerülő feladatokat.

Ezen térbeli hűség zónák mérete egy év során változhat, továbbá a fészek széle fele haladva ezek mérete és a dolgozók aktivitásának mértéke is egyre nagyobb lesz Sendova-Franks és Franks ; Munkamegosztás megjelenésének több oka lehet pl. Ilyen feladatok lehetnek a zsákmány vagy más anyagok szállítása, fészekkarbantartás vagy -építés, kolóniaköltözés, rabszolgatartó hadjáratok vagy éppen a gombakertek eltávolítása Ratnieks és Anderson ; Anderson és Ratnieks Például a Probolomyrmex dammermani kereső egyedei megfogják az áldozatot soklábúakkal táplálkozikés a fészekhez szállítják, a többi dolgozó feldolgozza azt és a hulladékot a fészek bejárata köré helyezik Ratnieks és Anderson Azon fajoknál, ahol nem figyelhető meg munkamegosztás, a generalista dolgozók segítségével egy feladat elvégzésének hatékonysága könnyedén a maximumon tartható, ugyanis feladatváltással könnyedén fenntartható az optimális dolgozószám, viszont ha a munkamegosztás morfológiai kerekféreg tojások gyermekekben nélkül van jelen, a további egyedek toborzásával érhető el nagyobb hatékonyság Ratnieks és Anderson A fiatal Temnothorax dolgozók aktívan keresik a betöltetlen feladatokat, és hosszabb ideig ellátják azokat Anderson és Ratnieksezáltal rugalmasan reagálva a környezetük változásaira és az ezzel változó koloniális igényekre Camargo és mtsai.

Pogonomyrmex barbatus esetében úgy tűnik, hogy a találkozások gyakorisága határozza meg egy dolgozó által a jövőben végzett feladatot, azaz ha egy dolgozó sok fészekhigiéniai viselkedést végző dolgozóval találkozik, akkor nagy valószínűséggel vált ezen schmid hempel paraziták a társadalmi rovarokban elvégzésére. Ez a folyamat is elősegíti a munka mennyiségének pontosabb megbecslését és egy rugalmasabb válaszlépést tesz lehetővé változó körülmények között Gordon és Mehdiabadi Általánosságban elmondható, hogy a kolónia méretének növekedésével nő a munkamegosztás mértéke és az egyedi dolgozók specializációja is Holbrook és mtsai.

ökológia (gallé Könyv) [9n0k90q0w24v]

Ezen veszélyek csökkentése érdekében a hangyák aktívan kezelik a hulladékot. Az Escovopsis gomba-patogénnel fertőzött Atta colombica fészkek esetében jelentősen megnőtt a hulladék kupacokon dolgozó hangyák egyedszáma, azonban a növekedés nem volt összefüggésben a fertőzés mértékével.

  • Их следовало обучить правилам обращения с множеством машин и устройств, служивших опорой в повседневной жизни.
  • A paraziták tisztítása a méreganyagoktól
  • Поверхность амфитеатра в этом месте была расколота и разворочена, и образовалось гигантское углубление -- длиной более чем в милю.
  • Ты вел себя как нельзя лучше, но меня-то тебе не провести.
  • Férgek antibiotikumokkal történő kezelése

Ebből arra következtettek, hogy fertőzés esetében e fajok a minden vagy semmi elvet követve a teljes erre fordítható dolgozó mennyiséget bevetik Bot és mtsai.

Ez a specializált dolgozók számának növekedése mellett leginkább a közepes méretű generalista tartalékos dolgozók bevetését jelentette.

A hulladék eltakarítása után az utóbbiak nagy része visszatért eredeti feladatához Waddington és Hughes A fertőzésmentes fészkek esetében tapasztalt alacsony egyedszám e feladatkör költségességét tükrözik fészekmérettől függetlenül Bot és mtsai. A Linepithema humile esetében nem találtak összefüggést a kolónia genetikai diverzitása és mérete, valamint a tetemcipelés hatékonysága, és az azt végző dolgozók száma között, amely feltételezésük szerint inkább a tetemek számával volt összefüggésben Rosset és mtsai.

A veszélyes feladatkör elvégzésének hatékonysága növekedhet a dolgozók specializációja révén is. A levélvágó-hangyakolóniák esetében ismert, hogy több hulladékkamrával rendelkeznek, és vannak csak a hulladékon dolgozó egyedeik Hart és Ratnieks ; Waddington és Hughes ; Bot.

féreg gyógyszer felnőtteknél és malária plazmodium és szarvasmarha szalagféreg

Ezen specializált egyedek mindössze 20 hatékonyságát mutatja, hogy a kihelyezett papír darabot kísérleti szemét 2 órán belül több mint 10 centiméterrel arrébb helyezték Bot és mtsai.

Az Atta echinatior levélvágó hangyafaj esetében a hulladékkezeléssel foglalkozó dolgozók leginkább közepes, kisebb mértékben kis, míg legkisebb mértékben a nagy dolgozók közül kerültek ki Waddington és Hughes E dolgozók fő feladata a többi dolgozó által a kupac szélén elhelyezett hulladék darabok kupacra hordása, és azok elrendezése.

A hulladéktelepen dolgozó egyedekkel szemben a fészektársak agresszíven viselkedtek, amelyek ebből kifolyólag nem, vagy csak nagyon ritkán hagyták el a telepet Hart és Ratnieks ; Waddington és Hughes ; Ballari és mtsai. Atta colombica esetében ezt a feladatkört általában az schmid hempel paraziták a társadalmi rovarokban dolgozók látták el Hart és Ratnieksde a dolgozók kora fajonként változhat, ugyanis bizonyos fajok esetében ezek fiatalabbak lehetnek a kereső egyedeknél Waddington és Hughes A fentiek alapján elmondható, hogy hulladékkezelés során tapasztalt munkamegosztás a morfológiai tényezők mellett korcsoportok alapján is megvalósulhat.

Keveiné Bárány Ilona - Biogeográfia

A Solenopsis invicta esetében annak ellenére, hogy a dolgozók között van méretbeli különbség is, a tisztogatási feladatokat bármelyik egyed elvégezheti Howard és Tschinkelhasonlóan az ugyancsak polimorf Pogonomyrmex badius-hoz. Az utóbbi fajnál az első egyed mely találkozott egy elhullott fajtársával, a hulladéktelepre cipelte azt Wilson Hasonlóan korfüggő elkülönülést figyeltek meg más szociális rovaroknál is, így például méheknél a közepes korosztályú dolgozók egy elkülönült alcsoportja végzi időszakosan a tisztogatási feladatok nagy részét, azonban ezek fejlettebbek más feladatokat ellátó társaiknál, ugyanis a bejárat védelmét ellátó dolgozókhoz hasonlóan sokkal hamarabb váltanak át táplálékkeresésre Visscher ; Trumbo és mtsai.

A fertőzésesély ellenére nem minden faj esetében figyelhető meg egy elkülönült, csak kis schmid hempel paraziták a társadalmi rovarokban kezelése hulladékkezeléssel foglalkozó dolgozócsoport. A Myrmica rubra esetében azt tapasztalták, hogy a hulladékkupacon munkálatokat végző egyedek általában a kereső egyedekből kerültek ki, így nagyobb valószínűséggel tartózkodtak a fészken kívül, továbbá nagyobb tetemszám esetében időszakos specializáció is megfigyelhető volt egyes dolgozóknál Diez és mtsai.

Táplálékforrás, szignál, fertőzésgóc tetemek szerepe egyes hangyafajoknál (Hymenoptera: Formicidae)

Ennek ellenére ezek a dolgozók a fészek területén belül bárhol előfordulhattak, valamint több más feladatot is végezhettek, így jelentősen növelve a fertőzésveszélyt Graham ; Diez és mtsai. A tetemek mellett, a kupacok általában tartalmazhatnak még táplálék maradékokat, így rovartetemeket vagy azok egyes részeit, ürüléket, gombafonalakat pl.

A kupacon általában az elhullott fajtársak tetemei is elég nagy számban vannak jelen, vagyis a hulladékgödör egyúttal temetőként is működik. A hulladékkupacok létrehozása azonban nem minden faj sajátja, ugyanis sok esetben megfigyelték, hogy a dolgozók szerteszét hagyják a hulladékot beleértve a tetemeket is az aktivitási zónán kívül Howard és Tschinkel ; Banik és mtsai.

Az is előfordulhat, hogy eltérő módón kezelik a hulladékot, mint a tetemeket: míg ez utóbbiakat a fészektől távolabb helyezték el, addig az egyéb hulladékelemeket a fészek közelében hagyták Banik és mtsai. A temetők kialakulása önszerveződő folyamat, sztigmergián alapul: amennyiben egy dolgozó tetemmel vagy hulladékdarabbal találkozik, felemeli azt, és ott ejti el, ahol egy kisebb-nagyobb hulladékkupac található.